Trasa B

Zvolte trasu:


Z náměstí ve Štítech sledujeme červenou turistickou značku. Z počátku vede po silnici (ul. Na Pilníku) a za autoservisem naproti autobusové zastávce odbočuje doleva na stoupající lesní cestu. Po 3,5 km dojdeme k rybníku Sychrov, který se chlubí množstvím vodní fauny. Je zde zákaz koupání i rybolovu, neboť je v soukromém držení. U Sychrova opustíme červeně značenou cestu a vpravo jižním směrem pokračujeme po žluté značce do obce Horní Studénky. Po levé straně míjíme mysliveckou chatu a pokračujeme dále až ke kostelu Sv. Leonarda. Obec opustíme následováním modré turistické značky západním směrem od kostela (tedy cestou, kterou máme za zády, stojímeli čelem ke kostelu). Místy můžeme znejistět, zda neprocházíme soukromými pozemky místních občanů, ale už zanedlouho uvidíme kapličku ve stínu památné lípy. A právě v těchto místech zahneme doleva a otevřeným terénem sestoupíme k javorové aleji u frekventované silnice. Asi po 300 metrech sejdeme vlevo ze silnice k rozcestníku a po modré pokračujeme dále do Štítů lesem.

Extra tip

KOSTEL SV. LEONARDA

Kostel, původně mariánský, v 16. století českobratrský, později zasvěcený sv. Leonardovi, ochránci dobytka a vězňů, musel být postaven brzy po založení obce (r.1350), neboť již roku 1481 zde povolil biskup Jan z Varadína samostatnou duchovní správu. Kostel v této podobě je od roku 1666. Vznik poutí a úcty k sv. Leonardovi vysvětluje okolnost, že v tomto kraji široko daleko byl dobytek hlavním živitelem obyvatelstva. O pouti sem chodilo a doposud chodí stovky lidí z Orlicka a Šumperska, do roku 1941 v procesích. Poutní kostel je lemován konventy, které se tradují od roku 1734. Byly postaveny na ochranu poutníků před nepohodou, později zde byl zřízen místní hřbitov.

DALŠÍ TIPY NA TRASE

MYSLIVECKÁ CHATA

Výstavba Myslivecké chaty byla dokončena v roce 1981. Kapacita chaty je asi 60 míst. Současně je zde možnost noclehu pro cca 30 osob. Chata se nachází na horním konci, nedaleko rybníka Sychrov.

OBEC HORNÍ STUDÉNKY

Horní Studénky jsou horskou obcí ležící v nadmořské výšce 460 – 600 metrů. Obec existovala již před rokem 1350. V současné době má 350 obyvatel.

RYBNÍK SYCHROV

Rybník byl zbudován v roce 1964. Má rozlohu 1,26 ha. Slouží pro chov ryb.


  • Štíty
  • Přírodní park Buková hora
  • Suchý vrch
  • Králická pevnostní oblast (tvrz Bouda)
  • Mladkov
Prohlédnout mapu

Délka turistické trasy: 8,5 km
Nadmořské výšky:
Štíty náměstí: 570 m n.m.,
rybník Sychrov: 578 m n.m.
Horní Studénky - u kostela: 578 m n.m.

 
 
 

Hlavní menu