Trasa G

Zvolte trasu:


Vydáme se po silnici č. 11 (32 km, směr Šumperk) a ze Šumperka po silnici č 44 do Velkých Losin. Ve Velkých Losinách navštívíme zámek a prohlédneme si muzeum papíru. Po prohlídce pokračujeme po silnici č. 44 (8 km) na Dlouhé Stráně. Musíme se zastavit v Loučné nad Desnou na benzínové pumpě pro zakoupení vstupenek. Po příjezdu na Dlouhé Stráně si prohlédneme přečerpávací vodní elektrárnu.

OBEC VELKÉ LOSINY

Dějiny obce jsou dlouhodobě spojeny s rodem Žerotínů, kterým od druhé poloviny 15. století patřila obec nejprve jako zástava, ale od r. 1507 již jako pevná součást jejich majetku. Od tohoto období do současnosti vyrostly v obci její nejvýznamnější historické dominanty, mezi které patří zámek, ruční papírna, farní kostel, církevní a světské stavby a lázně. Ve zdejších lázních se léčí nervové nemoci dospělých a u dětí nemoci dýchacího ústrojí.

Extra tip

PŘEČERPÁVACÍ VODNÍ ELEKTRÁRNA DLOUHÉ STRÁNĚ

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně se nachází na říčce Divoká Desná v pohoří Jeseníky, u obce Loučná nad Desnou v okrese Šumperk. Je to nejen unikátní stavebně-technická památka, ale hráz horní nádrže poskytuje úžasné výhledy. Je odtud jako na dlani celý hřeben Jeseníků a široké okolí. Na jihovýchdě je dobře vidět i Beskydy, na jihu Českomoravskou vysočinu a na západě kromě Orlických hor i Krkonoše. Na severozápadě je pohled přes Červenohorské sedlo do polských rovin, na severu pak vévodí povhled na Praděd.

DALŠÍ TIPY NA TRASE

RUČNÍ PAPÍRNA

Tato cenná kulturní památka byla na zdejším panství moravského rodu pánů ze Žerotína založena na sklonku 16. století. Po celé 17. a 18. století zásobovala papírna produkcí zejména psacích, konceptních papírů a lepenky své nejbližší okolí. Rozmach strojní průmyslové papírenské výroby poloviny 19. století byl v celoevropském měřítku příčinou těžké výrobní a odbytové krize papírenských manufaktur a jejich rychlého zániku. Ve Velkých Losinách se produkci ručního papíru podařilo udržet díky podnikavosti Antona Schmidta st., jehož rodina papírnu koupila roku 1855.

ZÁMEK VELKÉ LOSINY

Jednou z nejznámějších dominant obce Velké Losiny je renesanční zámek s arkádami, freskami a sgrafity ležící na jižním okraji obce. Dnešní podobu zámku tvoří především nejimpozantněji působící trojkřídlý areál tzv. vysokého zámku na severní straně s charakteristickými trojpodlažními arkádami.

MUZEUM PAPÍRU

ve svých expozicích návštěvníky seznamuje s historií papíru a jeho výroby od nejstarších dob do současnosti. Součástí prohlídkové trasy je i detailní pohled na celý výrobní postup a návštěva stěžejních pracovišť provozu výroby ručního papíru.


  • Štíty
  • Velké Losiny
  • Loučná nad Desnou
  • Dlouhé Stráně
Prohlédnout mapu

Délka turistické trasy: 40 km

ITINERÁŘ TRASY


Dopoledne:
snídaně
8:00 odjezd do Velkých Losin
9:15 návštěva zámku Velké Losiny
11:00 oběd ve Velkých Losinách

Odpoledne:
12:30 prohlídka muzea papíru ve Velkých Losinách
14:00 odjezd na Dlouhé Stráně
15:00 prohlídka přečerpávací vodní elektrárny
18:00 večeře, např. v rybářské baště v Loučné nad Desnou

Večer:
21:00 příjezd do Štítů

 
 
 

Hlavní menu